lungkitti.com หนังสือเก่า

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


฿200.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 025151

รายละเอียดสินค้า พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่ง ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน อีกทั้งเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุสาหกรรมก็พอกพูนตามไปด้วย ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นมีอยู่มากมายที่ยังไม่มีการถอดความเป็นภาษาไทย เป็นรูปของพจนานุกรมการถอดความเป็นภาษาไทยนับว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานและหนักไม่น้อย ผู้เขียนหวังว่าหนังสือพจนานุกรมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของชาติไม่มากก็น้อย
โดย :   ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า   
ปกแข็ง / 1215 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ รวมสาส์น         
พิมพ์ครั้งที่ :    2
ปีที่พิมพ์ :    2542
ขนาด : กว้าง 12 ซ.ม. ยาว 15 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / รูปเล่มเดิม / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม