หนังสือเก่า lungkitti.com

ประติมากรรม

฿200.00
หมวดหนังสือ (04) :ศิลปะ - จิตรกรรม - ประติมากรรม
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 025089

รายละเอียดสินค้า ประติมากรรม

 
หนังสือประติมากรรมเรื่องนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงและการเรียนศึกษาค้นคว้าจากคุณครูอาจารย์และหนังสือตำราต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจงานประติมากรรม ได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประติมากรรมในยุคต่างๆความหมายและลักษณะของงานประติมากรรมโรงงานปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการเก็บรักษาการดูแลเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในงานประติมากรรมส่วนในภาคปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานปติมากรรมเป็นขั้นตอนการปั้นเช่นการปั้นรูปปากตาหูจมูกหลักการและขั้นตอนการปั้นรูปคนเหมือนลักษณะต่างๆจากภาพถ่ายและหลักการปั้นรูปสัตว์ลักษณะนูนต่ำจากภาพถ่ายซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในงานประติมากรรมสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้กับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการได้อีกทางหนึ่ง
โดย :   ว่าที่ร้อยโท ผู้ช่วยศาสตราชัยชาญ จันทศรี
หมวด (04) :ศิลปะ - จิตรกรรม - ประติมากรรม
ปกอ่อน / 120 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ วาดศิลป์
พิมพ์ครั้งที่ :1
ปีที่พิมพ์ :  2552
ขนาด : กว้าง 21 ซ.ม.ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้ พำ