lungkitti.com หนังสือเก่า

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1- 6 อาญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (24) :หนังสือกฎหมาย
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 025073

รายละเอียดสินค้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1- 6 อาญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1- 6 อาญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักกฎหมาย ผู้ศึกษากฎหมายทุกระดับ และประชาชนผู้สนใจ ทั้งเสริมสร้างโอกาสของการรับรู้ที่เท่าเทียม พร้อมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ได้มีกฎหมายที่สมบูรณ์ รูปแบบสวยงาม ตัวอักษรอ่านง่าย รูปเล่มกะทัดรัด ผู้รวบรวมจึงรวบรวมหนังสือรวมชุดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
โดย : พิชัย นิลทองคำ
หมวด (23) : หนังสือกฎหมาย
ปกแข็ง / 729 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ อฑตยา
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2543
ขนาด : กว้าง 15 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้ / กระดาษมีคราบเหลืองเล็กน้อย