lungkitti.com หนังสือเก่า

ทางเอก (ภาค 3)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : หลักธรรม
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศาสนา-หลักธรรม-ปาฏิหาริย์
  • รหัสสินค้า : 025057

รายละเอียดสินค้า ทางเอก (ภาค 3)

   
ในโลก ในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ กำลังจะเป็น “กลัยุค” หรือ บางคนเรียกว่า “กลียุค” แล้วด้วยซ้ำ เพราะโลกเพราะสังคมแล้ง “ธรรมะ”
เครื่องมือสำคัญที่สุด ที่มนุษย์ชาติในโลกขณะนี้ กำลังต้องการมาใช้เพื่อปราบยุคเข็ญนั้น ไม่ใช่อะไรเลย คือ “ธรรมะ” ที่เป็นสัจธรรมเท่านั้น แต่มนุษย์เองยังไม่เชื่อ เพราะยังไม่รู้จริง – ยังมองไม่เห็นได้ – ยังไม่เคยลองดูจนมีประสิทธิภาพของ “ธรรมะ” ดูจริง ๆ
เรื่องในเล่ม
- เราจะบรรลุธรรมด้วย “ทางเอก”
- มารู้จัก “ฐาน” และ “การกระทำ” กันเสียก่อน
- มี “สรณะ” กันอย่างไร? ถึงจะถูกจะจริง
- การเพิ่มภูมิจาก “สมมติเทพ” เป็น “อุบัติเทพ” จนถึง “วิสุทธิเทพ” หลงสั่งสม หลงยึด หลงเสพย์
- “พรหม” ทำตนดั่งพรหม วางดั่งพุทธ
- “นิโรธสมาบัติ” ขั้นพ้นทุกข์ที่เป็น “อริยสัจ”
- ฯลฯ 
หมวด (05) :  หลักธรรม      
ปกแข็ง / 2522 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ
พิมพ์ครั้งที่ :1
ปีที่พิมพ์ :  2522
ขนาด : กว้าง 19.5 ซ.ม.ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้