หนังสือเก่า lungkitti.com

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

฿700.00
หมวดหนังสือ (13) :หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 025040

รายละเอียดสินค้า กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

 
  วิชากายวิภาคศาสตร์เป็นวิชาให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ วิชาสรีรวิทยา เป็นวิชาที่สอนให้รู้ถึงหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพราะฉะนั้นวิชาทั้งสองนี้จึงมีความสัมพันธ์กัน และนับว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่จะเป็นพยาบาลวิชาดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นวิชาที่ยาก มีคำภาษาอังกฤษซึ่งล้วนแต่มีความหมายมีหลักทฤษฎีต่าง ๆ ที่อวัยวะและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ที่จะต้องเข้าใจและจดจำทั้งนั้น การจดจำสิ่งใดต้องดูความสัมพันธ์ของแต่ละสิ่ง พร้อมทั้งพิสูจน์ได้ ปัญหาทั้ง 4 เช่น อะไร ที่ใด แก่ใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร เหล่านี้จะต้องนำมาใช้เสมอเพื่อให้เป็นที่เข้าใจโดยแจ่มแจ้ง
โดย : สนั่น สุขวัจน์
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง / 568 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์ : 2535
ขนาด : กว้าง ซ.ม.ยาว ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / กระดาษมีคราบเหลือง
 
/* Products stats */