lungkitti.com หนังสือเก่า

ชักม้าชมเมือง / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) : รวมนักเขียน / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  • รหัสสินค้า : 024859

รายละเอียดสินค้า ชักม้าชมเมือง / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  บทความนี้มุ่งแสดงให้เห็นการสื่อพุทธธรรมในกวีนิพนธ์ ชักม้าชมเมืองของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อันมีนัยเนื่องกับการปฏิบัติธรรมบูชา เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ชักม้าชมเมืองจึงเป็นกวีนิพนธ์พุทธบูชา กวีนำเสนอสาระธรรมเป็นแก่นเรื่อง และฉายภาพความงามของพุทธศิลป์เป็นแกนร้อยเพื่อเป็นบุคลาธิษฐานอธิบายกระบวนธรรมเรื่องไตรลักษณ์และแนวคิดเรื่องกรรม โดยหวังใจให้ชนทั้งหลายได้ ‘เจียระไนทัศโนดม’ และปรุงจิตให้ประณีตงามด้วยธรรมะเพื่อเกื้อกูลสังคมให้สันติสุข โดยนัยนี้ ชักม้าชมเมือง จึงมีคุณค่าในฐานะเป็นวรรคดีคำสอนและวรรณคดียอพระเกียรติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงค้นพบธรรมอันงามเลิศสมบูรณ์ และทรงชี้นำมรรคานั้นแก่มหาชน
โดย :  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
หมวด (09) : รวมนักเขียน / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
ปกอ่อน / 110 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บรรณกิจ 
พิมพ์ครั้งที่ :  3
ปีที่พิมพ์ :  2524
ขนาด : กว้าง 11.5 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้