lungkitti.com หนังสือเก่า

ไทยรบพม่า

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) :ประวัติศาสตร์ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 024830

รายละเอียดสินค้า ไทยรบพม่า

 
  "พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า" พระนิพนธ์อันโดดเด่นของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงประทานไว้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่ลูกหลานไทย เป็นพงศาวดารเล่มสำคัญของประเทศ ว่าด้วยการศึกระหว่างไทยรบพม่า ตั้งแต่ศึกครั้งแรกในสมัยอยุธยา จนการศึกครั้งสุดท้ายสมัยรัชกาลที่ 4 ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าอย่างละเอียด
โดย : สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 807 หน้า (มีแจ็ตเก็ต)  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ คลังวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ :4
ปีที่พิมพ์ : 2505
ขนาด : กว้าง 15 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ :เก่า / เสริมใบรองปกหน้า – หลัง / กระดาษมีคราบเหลือง / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม