lungkitti.com หนังสือเก่า

ทดสอบคุณภาพอารมณ์ (อี.คิว)


฿70.00
หมวดหนังสือ (07) :ธุรกิจ - การงาน - บริหาร
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธุรกิจ - การงาน - บริหาร
  • รหัสสินค้า : 024812

รายละเอียดสินค้า ทดสอบคุณภาพอารมณ์ (อี.คิว)

 
            หากจะถามว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราสำคัญนักหรือ? จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าคุณภาพอารมณ์มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ และยังอาจสำคัญกว่าคุณภาพทางปัญญาหรือไอ.คิว. นอกจากนี้ระดับคุณภาพอารมณ์ยังสามารถนำมาเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จส่วนตัว และความสำเร็จในอาชีพได้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้นำเสนอแบบทดสอบอย่างง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกระตุ้นคุณภาพอารมณ์ของตัวเอง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านส่วนตัวและงานอาชีพ เพื่อพัฒนาตัวตนต่อไป
โดย :   ศักดิ์ บวร
หมวด (07) :ธุรกิจ - การงาน - บริหาร
ปกอ่อน / 200 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ สมิต
พิมพ์ครั้งที่ :1
ปีที่พิมพ์ :  2550
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้ / รูปเล่มเดิม/ มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม