หนังสือเก่า lungkitti.com

โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ / ปรีดี หงษ์สตัน

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (09) :นวนิยายเก่า(ปกอ่อน)
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยายไทย-นวนิยายเก่า (ปกอ่อน)
  • รหัสสินค้า : 024759

รายละเอียดสินค้า โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ / ปรีดี หงษ์สตัน

 
  "โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้" เป็นเรื่องราวของชีวิต มันก็ทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวของในสังคมหนึ่งๆ เอาไว้ และบันทึกความคิดและโลกทัศน์ของคนในสังคมนั้นเอาไว้เฉกเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องเล่าของคนหนุ่มสาว พวกเขากำลังเติบโตขึ้นเป็นตัวเต็มวัย นัยน์ตาของพวกเขาเป็นประกาย วัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่ทุกคนใฝ่แสวงหา พวกเขาเต็มไปด้วยชีวิต และความไม่อินังขังขอบกับชีวิต พวกเขามองย้อนไปในอดีตอันแสนสั้น มองไปในอนาคตอันเป็นที่เชื่อว่ายาวนาน มืดทึบพวกเขาพยายามค้นหาชิ้นส่วนที่กระจัดกระจาย ค่อยปะติดปะต่อมันขึ้นเป็นภาพนั่นเอง
โดย :   ปรีดี หงษ์สตัน
หมวด (09) :นวนิยายเก่า(ปกอ่อน)
ปกอ่อน / 315 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ แพรว
พิมพ์ครั้งที่ :1
ปีที่พิมพ์ :  2555
ขนาด : กว้าง 12.5 ซ.ม.ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้ / รูปเล่มเดิม