หนังสือเก่า lungkitti.com

ความฝัน

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (11) :วรรณกรรมแปล
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมสากล
  • รหัสสินค้า : 024740

รายละเอียดสินค้า ความฝัน

 
บทละครวิทยุชุดความฝันของกุนเทอร์ไอซ์ ได้รับความนิยมมากในสังคมเยอรมันผู้เขียนรวมเรื่องความฝันไว้ 5 เรื่อง แต่ละเรื่องจบในตัวไม่เกี่ยวกัน ช่วงปีที่เขียนละครชุดนี้เกิดสงครามเกาหลี ค.ศ. 1950 - 1953 นักวิเคราะห์วรรณกรรมจึงกล่าวกันว่าความฝันที่เสนอเป็นฝันร้ายมากกว่าฝันดี สะท้อนบรรยากาศที่คนเพิ่งมีความสุขหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เศรษฐกิจเริ่มมั่นคง คนเริ่มเชื่อว่าจะมีสันติภาพตลอดไป
โดย :   พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมเยอรมัน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมวด (11) : วรรณกรรมแปล
ปกอ่อน / 118 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์   นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
พิมพ์ครั้งที่ :2
ปีที่พิมพ์ :  2549
ขนาด : กว้าง 11.5 ซ.ม.ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้ 
 
/* Products stats */