lungkitti.com หนังสือเก่า

พระที่นั่งวิมานเมฆ

สินค้าเข้าใหม่
฿2500.00
หมวดหนังสือ (16):ตู้หนังสือหายาก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 024599

รายละเอียดสินค้า พระที่นั่งวิมานเมฆ

 
พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2444 (ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่าพระราชวังสวนดุสิต) ปัจจุบันพระที่นั่งวิมานเมฆรวมทั้งหมู่พระตำหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของสำนักพระราชวังสำหรับพระที่นั่งวิมานเมฆนี้จะแบ่งเป็นห้องชุดต่างๆ 5 สีด้วยกันคือสีฟ้าเขียวชมพูงาช้างและสีลูกพีช (ชมพูอมส้ม) แต่ละห้องจะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 5 รวมถึงเจ้านายชั้นสูงเช่นห้องสีเขียวเป็นห้องเครื่องเงินจากประเทศจีนส่วนชั้นสองเป็นห้องทรงงานของรัชกาลที่ 5 และห้องบนชั้นสามจะเป็นห้องบรรทม
ซึ่งในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ (3) ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาพประกอบบางส่วนเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบัน และยังได้ร่วมหนังสือเล่มใหญ่ส่วนที่เป็นประวัติและเรื่องราวต่างๆกับส่วนที่เล่าเรื่องศิลปวัตถุสำคัญล้ำค่าที่จัดแสดงไว้ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งเป็นเล่มเล็กเล่ม 5 เล่มเข้าด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนและความสะดวกในการใช้และเก็บรักษาสำหรับผู้ที่สนใจสืบไป
จัดพิมพ์โดย: สำนักพระราชวัง
หมวด (16) : ตู้หนังสือหายาก
ปกแข็ง / 249หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีที่พิมพ์: 2532
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้