lungkitti.com หนังสือเก่า

นิตยสาร สตรีสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 260 / พฤษภาคม 2502


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (16) :ปิติฉายาลักษณ์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ปิติฉายาลักษณ์ - สมุดภาพ/พระฉายาลักษณ์(ปกหนังสือ)
  • รหัสสินค้า : 024424

รายละเอียดสินค้า นิตยสาร สตรีสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 260 / พฤษภาคม 2502

 
 
หนังสือพิมพ์สตรี ที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ(ฉบับแรกเริ่มต้นเมื่อ ต้นมีนาคม พ.ศ. 2490) เป็นที่เกิดของนักเขียน, นักแปล, และคอลัมนิสต์มากมาย เป็นคู่มือของผู้หญิงไม่ว่าจะเรื่องตัดเย็บ แฟชั่น, ทำกับข้าว, ดูแลบ้าน, เป็นแหล่งนิทานและเรื่องอ่านได้ความรู้ของลูก ๆ ให้ความคิดกับผู้หญิงทั้งด้านทัศนคติต่อตัวเอง ต่อผู้ชาย ทัศนคติต่อครอบครัว, ต่อวัยรุ่น, ต่อสังคม, ต่อบ้านเมือง, และต่อศักยภาพของผู้หญิง นิตยสารสตรีสาร ได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนิตยสารส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2530 ดำเนินการถึงปี 2539 จึงได้ปิดตัวลง
โดย: นิลวรรณ ปิ่นทอง   
หมวด (16) :ปิติฉายาลักษณ์
ปกอ่อน / 116 หน้า 
พิมพ์ที่: การพิมพ์สตรีสาร
ปีที่พิมพ์: 2502
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ:  เก่าตามสภาพ / ปกมีรอยแหว่งเล็กน้อย