lungkitti.com หนังสือเก่า

คดีเขาพระวิหาร / ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02):สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 024339

รายละเอียดสินค้า คดีเขาพระวิหาร / ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

 
ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้แปลฟ้องกับค้านของเขมรและคำให้การกับสิ่งของไทยไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าประเด็นที่โต้เถียงกันมีอย่างไรและเหตุผลตลอดจนหลักฐานของฝ่ายไหนจะฟังได้หนักแน่นกว่ากัน อันจะเป็นทางให้ฝ่ายนั้นแพ้หรือชนะคดี 
ความมุ่งหมายในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ก็ เพื่อจะให้คนไทยเจ้าของคดีทั่วไปทราบกันว่า คดีนี้มีข้อแพ้ชนะที่ตรงไหน เพื่อให้คนไทยทั่วไปเข้าใจคดีเขาพระวิหารนี้ง่ายขึ้น ในการแปลฟ้องและคำให้การนี้ จึงไม่ใช้คำศัพท์สำนวนที่เข้าใจยาก แต่พยายามใช้ศัพท์สำนวนธรรมดาที่นึกว่าชาวบ้านทั่วทั่วไปจะเข้าใจ
โดย:   ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
ปกอ่อน / 216 หน้า 
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์:  2505
ขนาด: กว้าง 18.5 ซ.ม.ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / กระดาษมีคราบเหลือง