lungkitti.com หนังสือเก่า

ไม้ดอกแสนสวย : ไม้ดอกไม้ประดับ


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (06):ไม้ดอก ไม้ประดับ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 024286

รายละเอียดสินค้า ไม้ดอกแสนสวย : ไม้ดอกไม้ประดับ

 
 
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ การสื่อสารและการคมนาคมสะดวกเหลือเกิน ทำให้มีการนำดอกไม้ต่างๆเข้ามาปลูกมากมายหลากหลายพันธุ์ดังเห็นได้จากภาพดอกไม้สวยๆที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ส่วนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายทั้งเรื่องการขยายพันธุ์ การปลูกการ ให้ปุ๋ย และเรื่องที่น่าสนใจของไม้ดอกชนิดต่าง ๆ หลายสิบชนิด หนังสือเล่มนี้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่รับดอกไม้ตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้
โดย:    ผศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
หมวด (06) : ไม้ดอก ไม้ประดับ
ปกแข็ง/ 151 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  บ้านและสวน
พิมพ์ครั้งที่:3
ปีที่พิมพ์:  2540
ขนาด: กว้าง 17.5 ซ.ม.ยาว 24.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม