หนังสือเก่า lungkitti.com

ฟ้าชายวชิราลงกรณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (01) : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 024192

รายละเอียดสินค้า ฟ้าชายวชิราลงกรณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

 
กรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ชาติ ไทยเรามีสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารสามพระองค์ พระองค์แรกคือ สมเด็จพระเจ้าฟ้าชายมหาวชิรณหิส พระองค์ที่สองคือ สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ (พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) และพระองค์ปัจจุบันได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราลงกรณ ซึ่งกำลังเป็นที่ชื่นชมโสมนัสน่าศึกษาจาก พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์
โดย:   ประยูร พิศนาคะ / เกรียงศักดิ์ พิศนาคะ
หมวด: พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์   
ปกแข็ง/ 384 หน้า  
จัดพิมพ์: ป.พิศนาคะ การพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์:  2516
ขนาด: กว้าง 12.5 ซ.ม.ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม / กระดาษเหลือง