lungkitti.com หนังสือเก่า

แพทย์ตำบล (ฉบับสมบูรณ์)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05):ตำราแพทย์ไทย
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 024134

รายละเอียดสินค้า แพทย์ตำบล (ฉบับสมบูรณ์)

 
การที่คิดทำตำราชุดแพทย์ตำบลนี้ขึ้น โดยเห็นว่าแพทย์ตำบลที่ตั้งขึ้นไว้นั้นเป็นแพทย์ที่อยู่ในตำบลนั้นๆ ต่างคนต่างก็มีความรู้และความชำนาญไปคนละทาง และทั้งยังไม่มีแบบแผนสำหรับบำรุงความรู้ให้เจริญ เมื่อผู้เขียนได้เห็นอยู่เช่นนี้จึงเป็นโอกาสให้ต้องคิดพิมพ์ตำราชุดนี้ขึ้นหวังเพื่อเป็นการช่วยบำรุงพวกแพร่สุขาภิบาลของเราให้สามารถทำการงานได้ดียิ่งขึ้น
 แผนกวิชานั้นจะใช้ตำราฝรั่งกับคนไทยคละปนกันไป เพราะราษฎรเมืองเราโดยมากชอบรับประทานยาไทยและแพทย์ตำบล โดยมากก็มีความรู้ในทางยาไทยจึงอาจจะแนะนำกันในทางยาไทยให้เข้าใจได้ง่ายและยาไทยของเราที่ใช้ได้จริงๆก็ยังมีอยู่มาก เพราะฉะนี้ จะได้เลือกคัดยาไทยกล่าวไว้เป็นตอนๆ ถ้าเรื่องใดที่เห็นว่าควรมีตำราฝรั่งประกอบช่วยให้ดีขึ้น ก็จะได้ใช้ตำราฝรั่งเทียบเข้าไว้ด้วย ตำราชุดนี้จึงเป็นฝรั่งแถมไทย แต่ได้แยกกล่าวไว้เป็นคนละตอน เพื่อสะดวกในการค้นหา
โดย: พระยาแพทย์พงศส วิสุทธาธิบดี
หมวด: ตำราแพทย์ไทย
ปกแข็ง / - หน้า
จัดพิมพ์:หมอปริญญา อุทิศชลานนท์ บภ.,บว.,บผ.,พ.
ปีที่พิมพ์: -
ขนาด: กว้าง 17 ซ.ม.ยาว 20.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้