หนังสือเก่า lungkitti.com

วิกฤติกาลตะวันออกกลาง อดีต ปัจจุบัน อนาคต

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02):วารสารการเมือง
เหลือ -3 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วารสารการเมือง
  • รหัสสินค้า : 024123

รายละเอียดสินค้า วิกฤติกาลตะวันออกกลาง อดีต ปัจจุบัน อนาคต

 
            ประมวลความเป็นมาของชนชาติอาหรับและอิสราเอล ในตะวันออกกลาง เริ่มตั้งแต่ 2000 ปีก่อนคริสตศักราช เมื่อฮิบรูเร่ร่อนกลางทะเลทรายร้อนระอุ การพิชิตของอาหรับ การอพยพของชาวยิวทั่วมุมโลกสู่ปิตุภูมิเดิม และสงครามชิงแผ่นดิน 3 ครั้งระหว่างอาหรับอิสราเอลจนถึงปัจจุบัน
โดย:   เชษฐ์
หมวด:  วารสารการเมือง
ปกอ่อน /113  หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ไทยณิชยการ      
ปีที่พิมพ์:  2510
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม.ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ:เก่าตามสภาพ / กระดาษมีคราบเหลือง
 
/* Products stats */