หนังสือเก่า lungkitti.com

นิทานนานาชาติ (เล่ม 1) / เจษฎานันท์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13):นิทาน-ชาดก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 024091

รายละเอียดสินค้า นิทานนานาชาติ (เล่ม 1) / เจษฎานันท์

 
เนื้อหาสาระของนิทานนั้นส่วนใหญ่ก็สอนให้เด็กๆรู้จักสร้างความดี รักและเชิดชูความเป็นธรรม เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ไม่อิจฉาริษยาและเป็นผู้รู้จักบุญคุณ เป็นต้น สุดท้ายทำให้เด็กๆมองเห็นว่าความเลวทรามชั่วร้ายต่างๆมักจะถูกความดีพิชิตหรือทำลายไปในที่สุด
โดย:เจษฎานันท์
หมวด:นิทาน-ชาดก
ปกอ่อน / 213 หน้า  (มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  อักษรวัฒนา
พิมพ์ครั้งที่:5
ปีที่พิมพ์:  2507
ขนาด: กว้าง 13 ซ.ม.ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม/ กระดาษมีสีเหลือง