หนังสือเก่า lungkitti.com

เมืองฟ้าสาง / ดร.มยูร วิเศษกุล


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02):ประวัติศาสตร์ - การเมือง
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 023989

รายละเอียดสินค้า เมืองฟ้าสาง / ดร.มยูร วิเศษกุล

 
เมืองฟ้าสางอาจจะเป็นหนังสือที่มีแนวโน้มค่อนข้างที่จะมองเหตุการณ์บ้านเมืองในด้านดีและหวังเห็นรุ่งอรุณอันแท้จริงของสังคมไทยและเน้นหนักปรากฏการณ์สังคมไทยในยุคการเปลี่ยนแปลงพ.ศ. 2515 - 2517 ซึ่งเป็นยุคสมัยยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยจนถึงปัจจุบันและให้แบ่งเนื้อหาด้านการสังคมการเมืองการพัฒนาการศิลปกรรมการศึกษาและในบทสุดท้ายซึ่งเป็นยอดปรารถนาคือความสงบสุขธรรมและความผาสุกในสังคมไทยจากแสงรุ่งอรุณที่ฉายในสังคมเมืองฟ้าสางของไทย
โดย:ดร.มยูร วิเศษกุล
หมวด:
ปกแข็ง / 348 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์    แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์:  2517
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม.ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม / กระดาษปกหลังลอกเล็กน้อย