lungkitti.com หนังสือเก่า

เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เล่ม 2)


฿1800.00
หมวดหนังสือ(01):หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 023920

รายละเอียดสินค้า เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เล่ม 2)

 
ในงานพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์และบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 6 รอบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมานกำหนดงามวันที่ 6 พฤษภาคม 2538 กองทัพเรือได้มาแจ้งแก่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ว่ามีความประสงค์จะขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายเล่ม 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อขอพระราชทานถวายในวโรกาสนี้กรมศิลปากรพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ จึงอนุญาตให้พิมพ์ตามความประสงค์
 หนังสือเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายเป็นหนังสือรวมคำประกาศพระบรมราชโองการที่ทรงยกย่องพระเกียรติคุณความดีอันเป็นเหตุให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นๆได้รับพระราชทานพระอิสริยยศมีพระฉายาลักษณ์และพระรูปพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศพิมพ์ประกอบไว้ด้วย
หมวด:หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / 402 หน้า  
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์กรุงเทพ
พิมพ์ครั้งที่:3
ปีที่พิมพ์:  2538
ขนาด: กว้าง 17.5 ซ.ม.ยาว 25 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้