lungkitti.com หนังสือเก่า

จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคต จากหนังสือพิมพ์


฿1200.00
หมวดหนังสือ(24):จดหมายเหตุ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023919

รายละเอียดสินค้า จดหมายเหตุชาวบ้าน ข่าวสมเด็จย่าสวรรคต จากหนังสือพิมพ์

 
จดหมายเหตุชาวบ้านข่าวสมเด็จย่าสวรรคตจากหนังสือพิมพ์ : POPULAR CHRONICLE FROM THE PRESS The Demise of the Princess Mother,  พิมพ์ในการพระราช พิธีถวายพะเพลิง พระบรมศพ สมเด็จพระศรีนคครินทราบรมราชชะนี วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2539
       หนังสือพิมพ์ที่ทรงใช้ในการรวบรวมข่าวมี 5 ฉบับ และมีผู้นำมาถวายเพิ่มอีก 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ เนื้อหาแบ่งเป็น 16 บท ตามรายวันทุกวัน นับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2539 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2539 รวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้องและบทร้อยกรองถวายพระเกียรติด้วย  จดหมายเหตุชาวบ้านเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเอกสารที่มีคุณค่าเชิงวิชาการต่างๆ หลายแขนง และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณราชประเพณี รวมทั้งให้ความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจ พระจริยาวัตรในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทย
โดย:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)
หมวด:จดหมายเหตุ
ปกแข็ง / 600 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์:  2539
ขนาด: กว้าง 27 ซ.ม.ยาว 35.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้