lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ พ.ศ. 2503 แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023914

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ พ.ศ. 2503 แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑)

 
ราชกิจจาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2503
- พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ต่างๆ
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่7) พ.ศ. 2503
- ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ฉบับพิเศษ
- ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
- ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ฉบับพิเศษ
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 465 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2503
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง