lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖ พ.ศ. ๒๕๐๒ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023913

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖ พ.ศ. ๒๕๐๒ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๒)

 
ราชกิจจาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502
- พระราชบัญญัติล้อเลื่อน (ฉบับที่ 6)
- พระราชบัญญัติโอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสังกัดนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502
- ประกาศใช้ข้อตกลงเรื่องการใช้ ท่าข้าม หนองค่าย – ท่านาแล้ง ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับราชอาณาจักรลาว
- ประกาศให้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สหราชอาณาจักร ลงวันที่ 4 มีนาคม ร.ศ. 129 คงใช้บังคับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธมลายา
- ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ฉบับพิเศษ
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 202 - 673 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2502
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ  / กระดาษมีสีเหลือง