หนังสือเก่า lungkitti.com

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๔ พ.ศ. ๒๕๐๐ แผนกกฤษฎีกา ( ๒ เล่ม ภาค ๑ – ๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023911

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๔ พ.ศ. ๒๕๐๐ แผนกกฤษฎีกา ( ๒ เล่ม ภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500
- พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2500
- เรื่องประเทศไอร์แลนด์เข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
- ประกาศให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วอาณาจักร
- เรื่องการชารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพิเศษ
- ฯลฯ
หมวด: ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 1,604 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2500
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง