หนังสือเก่า lungkitti.com

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑ พ.ศ. ๒๔๙๗ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023908

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑ พ.ศ. ๒๔๙๗ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๒)

 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องทุ่งสงขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2497
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อความเป็นธรรมแก่สังคม พ.ศ. 2497
- พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2497
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / (ต่อ) 654 – 1,359 หน้า (เพิ่มบานแผนก)
ปีที่พิมพ์: 2497
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง