lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023907

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑)

 
ราชกิจจา เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2475
- พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด และที่ธรณีสงฆ์วัดกรุณา  ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2495
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495
- พระราชกฤษฎีกาประกาศแนวทางหลวงแผ่นดิน 88 สาย พ.ศ. 2495
- ฯลฯ 
หมวด: ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 825 หน้า (เพิ่มบานแผนก)   
ปีที่พิมพ์:  2495
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม. ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:  เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง