lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘ พ.ศ. ๒๔๙๔ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่ม ภาค ๑-๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023906

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘ พ.ศ. ๒๔๙๔ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่ม ภาค ๑-๒)

ราชกิจจา เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2494
- พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวง แม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2494
- พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2494
- ประกาศรัฐมนตรีลาออก (ฉบับพิเศษ)
- ปราบปรามการจลาจล 
- ประกาศใช้กฎอัยการศึก
- ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494
- ประกาศตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรีชั่วคราว 
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง/ 1644 หน้า 

ปีที่พิมพ์:  2494
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม. ยาว 22 ซ.ม. 

สภาพ:  เก่าตามสภาพ/ กระดาษมีสีเหลือง