หนังสือเก่า lungkitti.com

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๖ พ.ศ. ๒๔๙๒ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023904

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๖ พ.ศ. ๒๔๙๒ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉะบับพิเศษ
- พระราชกฤษฎีกากำหนดอาชีพ และวิชาชีพไว้สำหรับเฉพาะคนไทย พ.ศ. 2498
- เรื่องรัฐมนตรีลาออก
- เรื่องพระราชทานวิสฺงคามสีมา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉะบับพิเศษ)
- ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
- เรื่องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
- เรื่องการใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ (ฉะบับพิเศษ)
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 942 หน้า (เพิ่มบานแผนก)  
ปีที่พิมพ์:  2492
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:  เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง