หนังสือเก่า lungkitti.com

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๕ พ.ศ. ๒๔๙๑ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023903

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๕ พ.ศ. ๒๔๙๑ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491
- พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียบอาวุธปืน (ฉะบบที่ 2)
- พระราชบัญญัติกำหนดเวลาขังผู้ต้องหาในกรณีที่ต้องหาว่าปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
- พระราชบัญญัติสภาป้องกันราชอาณาจักร (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491
- เรื่องรัฐบาลลาออก
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 877 หน้า  (เพิ่มบานแผนก)  
ปีที่พิมพ์:  2491
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:  เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง
 
/* Products stats */