หนังสือเก่า lungkitti.com

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔ พ.ศ. ๒๔๙๐ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023902

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔ พ.ศ. ๒๔๙๐ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจัง หวัดพิจิตร พ.ศ. 2493
- พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดตาก พ.ศ.2493
- พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2493
- ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนาประกาศสถาปนา
- สมเด็จพระบรมราชินีประกาศสถาปนาเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช
- ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 1277 หน้า  (เพิ่มบานแผนก)  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ 
ปีที่พิมพ์:  2490
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:  เก่าตามสภาพ / กระดาษเหลือง