lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓ พ.ศ. ๒๔๘๙ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่ม ภาค ๑ – ๒)

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023901

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓ พ.ศ. ๒๔๘๙ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่ม ภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย 
- พระราชบัญญตัติยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการแบ่งที่ดินในอำเภอ สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลี จังหวัดพระนคร และอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2489
- พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พ.ศ. 2489
- พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใช้บังคับในภาวะคับขัน พ.ศ. 2489
- พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหารหรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พ.ศ. 2489
- เรื่องประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
- เรื่องประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก
- เรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ 
- เรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต
- ฯลฯ
หมวด: ราชกิจจานุเบกษา
ปก แข็ง / - หน้า (เพิ่มบานแผนก)
ปีที่พิมพ์: 2489
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง