lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๒ พ.ศ. ๒๔๘๘ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023900

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๒ พ.ศ. ๒๔๘๘ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่ผู้ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวด้วยการเกณฑ์แรงงาน พ.ศ. 2488
- พระราชบัญญัติให้อำนาจในการป้องกันประเทศในภาวะสงคราม พ.ศ. 2488
- พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีชายโสด พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2488
- พระราชบัญญัติกักคุมผู้เป็นภัยแก่ชาติในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488
- พระราชกำหนดพันธบัตรออมทรัพย์ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488 กับคำแถลงการณ์
- พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พ.ศ. 2488
- พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและจลาจล พ.ศ. 2488 กับแถลงการณ์
- เรื่องสถาปนาสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 756 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2488 
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง