หนังสือเก่า lungkitti.com

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๑ พ.ศ. ๒๔๘๗ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023899

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๑ พ.ศ. ๒๔๘๗ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2487
- พระราชบัญญัติสภาการสงคราม พ.ศ. 2487
- พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2487
- พระราชบัญญัติพาสีชายโสด
- เรื่องวีระธัมของชาติไทย
- เรื่องวันสัตวสงเคราะห์
- เรื่องวัธนธัมของผัวเมีย
- ประกาศสถาปนาพุทธบุรีมนทล
- เรื่องพระราชกำหนดส่งเสริมการใช้เช็คในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2487
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 1297 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2487
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง