lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙ พ.ศ. ๒๔๘๕ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่มภาค ๑ – ๒)

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023897

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙ พ.ศ. ๒๔๘๕ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่มภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
- พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2485
- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ. 2485
- พระราชบัญญัติมอบอำนาจให้รัฐบาลในภาวะคับขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2485
- ข้อบังคับออกตามความในกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
- เรื่องการยกเลิกบันดาศักดิ์
- เรื่องการปรับปรุงตัวอักษรไทย
- พระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อความมั่งคงแห่งเงินตราและการอื่นๆ พ.ศ. 2485
- พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
- เรื่องให้ใช้พจนานุกรมตัวสะกดแบบใหม่เป็นหลักการเขียนหนังสือไทย
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 2631 หน้า (เพิ่มบานแผนก)
ปีที่พิมพ์: 2485
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง