lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ พ.ศ. ๒๔๘๒ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่มภาค ๑ – ๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023895

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ พ.ศ. ๒๔๘๒ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่มภาค ๑ – ๒)

 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติยกเลิกการเก็บภาษีบ้านอยู่เองในเขตต์เทศบาลบางแห่ง พ.ศ. 2481
- พระราชบัญญัติเรือสยาม พ.ศ. 2481
- พระราชบัญญัติจัดการกู้เงินในประเทศ
- พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสารณสมบัติของแผ่นดินและที่วัดร้างภายในกำแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กระทรวงการคลัง พ.ศ.2481
- พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2481
- พระราชบัญญัติควบคุมการขนส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าบางอย่าง พ.ศ. 2482
- พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยในราชการทหารแห่งกรมเชื้อเพลิงในท้องที่อำเภอยานนาวา และอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2482
- ฯลฯ
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 2416 หน้า (เพิ่มบานแผนก)
ปีที่พิมพ์: 2482
ขนาด: กว้าง 17 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษเหลือง