lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔ พ.ศ. ๒๔๘๐ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023893

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔ พ.ศ. ๒๔๘๐ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๒)

 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชบัญญัติป้องกันการค้ากำไรเกินควร พ.ศ. 2480
- พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดไผ่ล้อมให้แก่กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2480
- พระราชบัญญัติให้ตำรวจภูธรมีอำนาจเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ.2480
- ประกาศการยกเลิกสิทธิถอนคดีของฝ่ายอังกฤษ พร้อมทั้งหนังสือแลกเปลี่ยนเรื่องสละสิทธิถอนคดี และคำแถลงการณ์
- ประกาศเรื่องอินเดียเข้าเป็นภาคีแห่งโปรโตคลระหว่างประเทศ ว่าด้วยข้อตกลงการมอบให้อนุญาตโตตุลาการชี้ขาดร่วมกับกรุงสยาม
- ประกาศใช้สนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างสยามกับอังกฤษ
- ฯลฯ
หมวด: ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / (ต่อ) 1,220 – 2,021 หน้า (เพิ่มบานแผนก)
ปีที่พิมพ์: 2480
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษเหลือง