หนังสือเก่า lungkitti.com

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๕ พ.ศ. ๒๔๗๑ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑-๒)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24):ราชกิจจานุเบกษา
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023891

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๕ พ.ศ. ๒๔๗๑ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑-๒)

 
 ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่
พระราชบัญญัติในเล่ม (บางส่วน)
- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตต์สร้างทางหลวงของแผ่นดินภาคกลางสายที่ 1 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิงพ.ศ. 2471
- พระราชกฤษฎีกาจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางหลวงของมณฑลราชบุรี
- พระราชบัญญัติปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471
- ประกาศให้โอนตำบลในจังหวัดสมุทรสาครมาขึ้นอำเภอบางขุนเทียน 
- พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขาย อันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471
- พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตต์ที่ดินเพื่อสร้างปฐมบรมราชานุสสรณ์และสร้างคมนาคมเชื่อมจังหวัดพระนคร กับธนบุรี 
- ประกาศโอนอำเภอเดชอุดมและกิ่งอำเภอโพนงามจังหวัดขุขันธ์ ไปขึ้นจังหวัดอุบลราชธานี
- ประกาศใช้ตราไปรษณียากรรัชชกาลปัจจุบันประเภทราคาบาท 7 ชนิด
หมวด:ราชกิจจานุเบกษา
ปกแข็ง / 277, 424 หน้า  (เพิ่มบานแผนก)
ปีที่พิมพ์:  2469
ขนาด: กว้าง 15.5 ซ.ม.ยาว 23 ซ.ม. 
สภาพ:  เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง / สันปกมีเทปใสติด