หนังสือเก่า lungkitti.com

คำพิพากษาฎีกา พุทธศักราช ๒๔๙๒

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24) : หนังสือกฎหมาย
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023887

รายละเอียดสินค้า คำพิพากษาฎีกา พุทธศักราช ๒๔๙๒

  กระบวนการยุติธรรมของไทยเริ่มต้นจากตำรวจและสิ้นสุดที่การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ปัจจุบันนี้เรามีการแยกคดีความให้หลากหลายมากขึ้น เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีครอบครัว เด็ก และเยาวชน คดีปกครอง คดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ เป็นต้น คดีแต่ละประเภทจักมีศาลเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ดูแล ระบบของศาลยังแบ่งออกเป็นสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา แต่ละชั้นศาลมีกฎระเบียบชัดเจนกำหนดคุณสมบัติของคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้โจทก์และจำเลยพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือต่อสู้คดีอย่างเต็มที่หากไม่พอใจคำตัดสินของศาลหนึ่งศาลใด โดยมีจุดสิ้นสุดที่ศาลสูงสุด คือ ศาลฎีกา หากมี คำพิพากษาฎีกา ออกมาแล้ว ทุกฝ่ายต้องยอมรับคำตัดสินและไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อไปอีก นอกจากนั้นคำพิพากษาฎีกายังเป็นบรรทัดฐานให้นักกฎหมายนำไปใช้พิจารณาหรือวิเคราะห์คดีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนหรือต้องใช้บทกฎหมายเดียวกัน จนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุกฎหมายมีการแก้ไขหรือแนวคิดมุมมองที่แตกต่างตามยุคสมัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายนั้นของผู้พิพากษาศาลฎีกา ดังนั้น การเรียนรู้ข้อพิพาทของคนอื่นและคำตัดสินของศาลฎีกาจะเป็นบทเรียนเตือนใจแก่คนธรรมดาเพื่อให้รู้จักป้องกันตัวเองได้....
โดย: เนติบัญฑิตยสถาน
หมวด: หนังสือกฎหมาย
ปกแข็ง / 1311 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2492
ขนาด: กว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ / กระดาษมีสีเหลือง / ปกหนังสือมีรอยเจาะของมอด / ตัวหนังสือมีรอยเจาะของมอดเล็กน้อย