หนังสือเก่า lungkitti.com

นิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๕ (รวมเล่ม 12 เล่ม) พ.ศ. ๒๔๗๕

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24) : หนังสือกฎหมาย
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023886

รายละเอียดสินค้า นิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๕ (รวมเล่ม 12 เล่ม) พ.ศ. ๒๔๗๕

  "คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ (เรียงมาตรา)" ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารนิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๕ เล่ม ๕ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕ โดยไม่ปรากฎชื่อผู้เขียน เป็นการอธิบายข้อความสำคัญในบทกฎหมายที่เผยแพร่ในวารสารนิติสาส์น แผนกกฤษฎีกา ในคำอธิบายส่วนนี้ทั้งหมดไม่ปรากฎชื่อผู้เขียนแต่อย่างใด
หมวด : หนังสือกฎหมาย
ปกแข็ง / 59, ก-ฆ, 1,209 หน้า 
ปีที่พิมพ์ : 2475
ขนาด : กว้าง ซ.ม. ยาว ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้ / รูปเล่มเดิม