หนังสือเก่า lungkitti.com

บทบัณฑิตย์ เล่ม ๘ (ตอน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ตอน ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24) : หนังสือกฎหมาย
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023881

รายละเอียดสินค้า บทบัณฑิตย์ เล่ม ๘ (ตอน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ตอน ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗)

  บทบัณฑิตย์ นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา บันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ ของเนติบัณฑิตยสภา และข่าวการ แต่งตั้ง –โยกย้าย – ปลดผู้ตำรงตำแหน่ง – คำพิพากษา ฯลฯ และประวัติสมาชิก ของเนติบัณฑิตยสภา เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
หมวด : หนังสือกฎหมาย
ปกแข็ง / 628 หน้า 
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ / พระนคร
ปีที่พิมพ์ : 2477
ขนาด : กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ : เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม / มีรอย มอด แมลง เจาะเล็กน้อย