หนังสือเก่า lungkitti.com

บทบัณฑิตย์ เล่ม ๗ (ตอน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ – ตอน ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24) : หนังสือกฎหมาย
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023880

รายละเอียดสินค้า บทบัณฑิตย์ เล่ม ๗ (ตอน ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ – ตอน ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕)

  บทบัณฑิตย์ นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา บันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ ของเนติบัณฑิตยสภา และข่าวการ แต่งตั้ง –โยกย้าย – ปลดผู้ตำรงตำแหน่ง – คำพิพากษา ฯลฯ และประวัติสมาชิก ของเนติบัณฑิตยสภา เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
หมวด : หนังสือกฎหมาย 
ปกแข็ง / 644 หน้า  
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ / พระนคร
ปีที่พิมพ์ : 2476
ขนาด : กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ : เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม / มีรอย มอด แมลง เจาะเล็กน้อย