หนังสือเก่า lungkitti.com

บทบัณฑิตย์ เล่ม ๔ (รวม ๑๒ ตอน)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(24) : หนังสือกฎหมาย
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 24 ราชกิจจานุเบกษา-กฎหมายเก่า-จดหมายเหตุ-สารานุกรม
  • รหัสสินค้า : 023879

รายละเอียดสินค้า บทบัณฑิตย์ เล่ม ๔ (รวม ๑๒ ตอน)

        บทบัณฑิตย์  นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา   บันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ ของเนติบัณฑิตยสภา และข่าวการ แต่งตั้ง –โยกย้าย – ปลดผู้ตำรงตำแหน่ง – คำพิพากษา ฯลฯ และประวัติสมาชิก ของเนติบัณฑิตยสภา
- ตอน 1 / มกราคม พ.ศ. 2466 (หน้า 1 – 57)
- ตอน 2 / สิงหาคม พ.ศ. 2467 (หน้า 58 – 141)
- ตอน 3 / กันยายน พ.ศ. 2467 (หน้า 142 – 192)
- ตอน 4 / มกราคม พ.ศ. 2476 (หน้า 193 – 236)
- ตอน 5 / กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 (หน้า 237 – 308)
- ตอน 6 / มีนาคม พ.ศ. 2467 (หน้า 309 – 357)
- ตอน 7 / มิถุนายน พ.ศ. 2468 (หน้า 358 – 403)
- ตอนที่ 8 / สิงหาคม พ.ศ. 2468 ( หน้า 404 – 471)
- ตอนที่ 9 / ธันวาคม พ.ศ. 2468 (หน้า 472 – 535)
- ตอนที่ 10 / มีนาคม พ.ศ. 2468 (หน้า 536 – 619) 
- ตอนที่ 11 / มิถุนายน พ.ศ. 2569 (หน้า 620 – 683) 
- ตอนที่ 12 / สิงหาคม พ.ศ. 2469 (หน้า 691 – 747)       
หมวด : หนังสือกฎหมาย 
ปกแข็ง / 11, 747 หน้า   
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ / พระนคร
ปีที่พิมพ์ : 2469    
ขนาด : กว้าง 16 ซ.ม. ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม / มีรอย มอด แมลง เจาะเล็กน้อย