หนังสือเก่า lungkitti.com

ลิลิตพระลอ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(13):ลิลิต กาพย์ โคลง กลอน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กาพย์-โคลง-กลอน-ฉันท์-ร่าย-ลิลิต-บทละคอน
  • รหัสสินค้า : 023824

รายละเอียดสินค้า ลิลิตพระลอ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

 
            หนังสือ ลิลิตพระลอ นับได้ว่าเป็นลิลิตเรื่องเอก เป็นที่นิยมยกย่องมากในหมู่นักวรรณคดี และนักอ่านถือกันว่าเป็นยอดของลิลิต และเป็นตำราของหนังสือลิลิตในยุคต่อมา
หมวด: หนังสือดี 100 เล่ม
หมวด:  ลิลิต กาพย์ โคลง กลอน
ปกแข็ง / 150 หน้า  (มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  คลังวิทยา
พิมพ์ครั้งที่:11
ปีที่พิมพ์:  2511
ขนาด: กว้าง 15 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม / กระดาษมีคราบเหลือง / ใบหุ้มปกขาดเล็กน้อย