lungkitti.com หนังสือเก่า

พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ (เล่ม 3จบ)


฿150.00
หมวดหนังสือ(13):วรรณคดีไทย
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 023822

รายละเอียดสินค้า พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ (เล่ม 3จบ)

 
 
พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคำกลอนที่มีความยาวมากถึง 94 เล่มสมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ จะมีความยาวกว่าหนึ่งพันสองร้อยหน้า ระยะเวลาในการประพันธ์ไม่มีการระบุไว้อย่างแน่ชัด แต่คาดว่าสุนทรภู่เริ่มประพันธ์ราวปี พ.ศ. 2364-2366 และแต่งๆ หยุดๆ ไปตลอดเป็นระยะ สิ้นสุดการประพันธ์ราว พ.ศ. 2388 รวมเวลามากกว่า 20 ปี
โดย: พระสุนทรโวหาร (ภู่)
หมวด: วรรณคดีไทย
ปกแข็ง / 543 หน้า  (มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา 
พิมพ์ครั้งที่:2
ปีที่พิมพ์:  2515
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม.ยาว 21.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม / กระดาษมีคราบเหลือง