lungkitti.com หนังสือเก่า

คู่มือปาล์มประดับ Ornamental(ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(06):ไม้ดอก ไม้ประดับ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 023544

รายละเอียดสินค้า คู่มือปาล์มประดับ Ornamental(ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม)

 
ในเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ปาล์มประดับ" ถ่ายถอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญไม้ประดับโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักในเบื้องต้น ข้อดีเด่นของปาล์ม การปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ ตลาดปาล์มในเมืองไทย โดยแนะนำร้ายจำหน่ายปาล์มที่สามารถติดต่อสอบถามได้ รวมถึงได้รวบรวมพันธุ์ปาล์มที่ได้รับความนิยมและสามารถปลูกเลี้ยงได้ในเมืองไทยไว้มากถึง 219 ชนิด ทั้งปาล์มที่มีถิ่นกำเนิดในเมืองไทยและปาล์มจากต่างประเทศ อาทิ ปาล์มขุนหมากรุก ปาล์มเขย่ง ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ปาล์มบังสูรย์ ปาล์มแอ๊ปเปิ้ล และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมบอกเทคนิคการปลูกเลี้ยงปาล์มแต่ละชนิดไว้พอสังเขป 
โดย:   ดร. ปิยะ เฉลิมกลิ่น
หมวด: ไม้ดอก ไม้ประดับ
ปกแข็ง / 304 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  บ้านและสวน    
พิมพ์ครั้งที่:1
ปีที่พิมพ์:  2550
ขนาด: กว้าง 18 ซ.ม.ยาว  25ซ.ม. 
สภาพ:ดี