lungkitti.com หนังสือเก่า

ชวนชม : กุหลาบแห่งทะเลทราย


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(06):ไม้ดอก ไม้ประดับ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 023543

รายละเอียดสินค้า ชวนชม : กุหลาบแห่งทะเลทราย

 
         ชวนชม มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Adeniumobesum อยู่ในวงศ์เดียวกับลั่นทม บานบุรี ยี่โถ รัก แย้มปีนัง แพงพวยฝรั่ง อมรเบิกฟ้า และจันทร์กระจ่างฟ้า คือวงศ์ Apocynaceae ที่มีพันธุ์ไม้อยู่ 215 สกุล 2100 ชนิด
หนังสือ ชวนชม : กุหลาบแห่งทะเลทราย 
- เสนอข้อมูลทางวิชาการในการปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ชวนชมอย่างถูกวิธี
- พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี ภาพสีสดใสสวยงามกว่า 200 ภาพ
- ชมดอกชวนชมสีสันแปลกตาสุดสวยสมจริงมากว่า 100 ชนิด
ที่ปรึกษา/เรียบเรียงโดย:   เผด็จโตนวล / อฤชร พงษ์ไสว
หมวด:   ไม้ดอก ไม้ประดับ
ปกแข็ง / 167 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บ้านและสวน      
พิมพ์ครั้งที่:25
ปีที่พิมพ์:  2541
ขนาด: กว้าง 17.5 ซ.ม.ยาว 24.5 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม