lungkitti.com หนังสือเก่า

ภูษาวิจิตร

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ(01): หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 023518

รายละเอียดสินค้า ภูษาวิจิตร

   
  การศึกษาโครงการพัฒนาลวดลายผ้าไทยในชนบทเป็นโครงการหนึ่งในโครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบทของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ทำการศึกษาลวดลายผ้าไทยในชนบท 4 ภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) ของประเทศในจังหวัดต่างๆ ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเลือกศึกษาแหล่งผลิตผ้าทอพื้นบ้านทางเศรษฐกิจที่โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านไทยให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน กรณีผ้าทอพื้นบ้านและอาหารแปรรูป พื้นบ้านจัดโดยคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับกองทุนสนับสนุนการวิจัยกำหนดแหล่งผ้าทอพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดต่างๆในแต่ละภูมิภาคได้แก่ภาคกลาง 7 จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัดภาคใต้ 4 จังหวัดโดยตั้งเป้าหมายศึกษาลวดลายผ้าและพัฒนาลวดลายผ้ากว่า 1000 แบบ
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
ปก แข็ง / 190 หน้า
ปีที่พิมพ์: -
ขนาด: กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้