หนังสือเก่า lungkitti.com

เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 จนกว่าเราจะพบกันอีก / ศรีบูรพา

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(09):รวมนักเขียน / ศรีบูรพา
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิยายไทย-นวนิยายเก่า (ปกอ่อน)
  • รหัสสินค้า : 023437

รายละเอียดสินค้า เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 จนกว่าเราจะพบกันอีก / ศรีบูรพา

  เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน ประเภทสารคดี/บทความ (NON FICTION) หมวด ข. การเมือง,ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์
สารบาญ
-คำนำ
-คำแถลงตอบวิทยุกระจายเสียง เกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังการปฏิวัติ
-กระถามและคำตอบของนายก (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
-เบื้องหลังการปฏิวัติ
-คำท้าย
-ประวัติพระยาพหลฯ
ผนวก ก. ประกาศคณะราษฎรฉบับที่1
ผนวก ข. คำกราบบังคมทูลของคณะราษฎร
ผนวก ค. บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎร ฯลฯ ของ นายปรีดี พนมยงค์
ผนวก ง. แถลงการณ์ของกรมพระนครสวรรค์ฯ
ผนวก จ. ลายพระหัตถ์ตอบรับคำกราบบังคมทูลของคณะราษฎร
โดย: ศรีบูรพา
หมวด: รวมนักเขียน / ศรีบูรพา
ปกอ่อน / 270 หน้า (มีแจ็ตเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ บารมีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2521
ขนาด: กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ: เก่าตามสภาพ
 
/* Products stats */