หนังสือเก่า lungkitti.com

ชีวิตเหมือนฝัน คุณหญิงมณี สิริวรสาร

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(03):ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ชีวประวัติ - บุคคลสำคัญ
  • รหัสสินค้า : 023360

รายละเอียดสินค้า ชีวิตเหมือนฝัน คุณหญิงมณี สิริวรสาร

 
  ประวัติของคุณหญิงมณี สิริวรสาร ซึ่ง “”นรุตม์”” เรียบเรียงจากหนังสือที่คุณหญิงเขียนขึ้น ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เป็นการบันทึกชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 45 ปี กล่าวถึงชีวิตของคุณหญิง โดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานสามครั้ง ได้เป็นหม่อมของพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ซึ่งเป็นพระโอรสบุญธรรมของรัชกาลที่ 7 ตามมาด้วยพระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ และนายแพทย์ปชา สิริวรสาร ได้รับมรดกจากรัชกาลที่ 7 เนื่องจากพระองค์จิรศักดิ์สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังหนุ่ม ทำให้ต้องแบ่งสมบัติกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี นอกจากนี้ยังมีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่ารู้น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7 ขณะประทับในอังกฤษหลังทรงสละราชสมบัติ
หมวด: ชีวประวัติบุคคลสำคัญ 
ปกแข็ง / 750 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2535
ขนาด: กว้าง 16.8 ซ.ม.ยาว 23.6 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / กระดาษมีจุดเหลืองเล็กน้อย