lungkitti.com หนังสือเก่า

เล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส.พลายน้อย


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(02):สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 023259

รายละเอียดสินค้า เล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส.พลายน้อย

 
            พม่าและมอญเป็นชนชาติที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศไทยมาช้านาน ทั้งในมิติของสงครามและความขัดแย้ง มิติของวัฒนธรรมความเชื่อที่ส่งอิทธิพลถึงกัน เล่าเรื่องพม่ารามัญ ของ ส. พลายน้อยเล่มนี้ จะพาผู้อ่านไปรู้จักพม่าและมอญอย่างละเอียด กินความตั้งแต่ประเพณีการเกิด-การตาย ประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนา ผีสางเทวดา กษัตริย์พม่าในพงศาวดารไทย สาวพม่า มังตรา จะเด็ด มะกะโท เรื่องของมอญร้องไห้ มอญคลั่ง มอญขวาง ฯลฯ ถือเป็นหนังสือบันทึกความรู้เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพม่ารามัญเล่มสำคัญที่ควรหามาอ่านกัน
โดย:   ส.พลายน้อย
หมวด:  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 459 หน้า  (มีแจ็คเก็ต)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์   แพร่พิทยา    
พิมพ์ครั้งที่: 1    
ปีที่พิมพ์:  2515
ขนาด: กว้าง 14.5 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / ใบหุ้มปกได้รับการซ่อมแซม